1. Koľko pracujú Slováci?

Snímka: Pixabay

Obed je mimo pracovného času

Zamestnanec má podľa zákonníka práce odpracovať pri pracovnej dobe rozdelenej na päť pracovných dní 40 hodín, ak ide o jednozmennú prevádzku.

Existujú dohady, či sa k tomu polhodinová prestávka na obed pripočítava alebo naopak z pracovného času uberá.

Právne správny je však prvý fakt, a teda zamestnanec musí byť de facto v práci viac, čo týždenne predstavuje 42,5 hodín.

Zákonník práce totiž definuje, že pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi a na základe pracovnej zmluvy vykonáva prácu a plní si povinnosti.

Ďalej tiež definuje, že ak je pracovná zmena dlhšia ako šesť hodín, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní polhodiny.

V Maďarsku dávajú zamestnávatelia v rámci osemhodinovej pracovnej doby väčšinou 50-minútovú prestávku, ktorú nie je potrebné odrobiť, a tak zamestnanci reálne pracujú sedem hodín a desať minúť. 

Skôr pomoc než zmena

Na Slovensku sa o tom, že by sa pracovná doba skrátila zatiaľ nediskutuje: „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súčasnosti nepovažuje diskusiu o skrátení pracovného času za realistickú. Naopak, aktuálne intenzívne riešime reálne formy pomoci zamestnávateľom pri hľadaní kvalifikovaných zamestnancov na desiatky tisíc voľných pracovných miest. Zároveň robíme všetko pre to, aby sa vďaka zvyšujúcim sa mzdám ľudia mohli dôstojne uživiť prácou v riadnom pracovnom čase a nemuseli sami žiadať o veľké nadčasy, aby si prilepšili,“ vyjadrila sa pre HN Veronika Husárová, hovorkyňa tlačového a komunikačného odboru ministerstva.

Dodala tiež, že ak prídu s otázkou skracovania pracovného času sociálni partneri, sú pripravení s nimi o tom diskutovať.

Uchádzačov zaujímajú preplatené nadčasy

Na názor sme sa spýtali aj Euresu, európskych služieb zamestnanosti, ktoré uľahčujú pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

Podľa jeho poradcov je pre klienta dôležitejším faktorom ako pracovný čas hodinová mzda, počet hodín nadčasov či možnosť pracovať turnusovo, aby sa mohli vracať domov k rodine. Zaujímavé sú aj krajinné špecifiká.

Pracovný čas nie je teda zvyčajne ten faktor, ktorý zaváži pri výbere práce v zahraničí. Väčšina uchádzačov by aj tak uprednostnila čo najkratší, a to odrobiť maximálne 40 hodín týždenne. 

Skrátenie pracovného času tak predstavuje istý vzdušný zámok - so skrátením pracovného času by prišlo skôr zníženie mzdy ako množstvo pracovných úloh. 

Najčítanejšie témy