4. Čo bude s elektrárňami znečisťujúcimi ovzdušie?

Takáto produkcia však spôsobuje výrazné znečistenie ovzdušia. Napríklad v už spomínanom Nemecku dnes tvorí celková spotreba energie z iných ako obnoviteľných zdrojov takmer 85 percent. „Naším cieľom je do roku 2030 dostať podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie v Nemecku na 30 percent a do roku 2050 dokonca na 60 percent," vysvetlil Benjamin Dännemann z Agentúry pre obnoviteľné zdroje v Berlíne.

Uhlíkové zdroje energie
Také jednoduché ako na papieri to však v praxi rozhodne nebude. „Uhlíkové zdroje energie nezmiznú za jednu noc. Ak by sme ich odstavili zo dňa na deň, ohrozili by sme našu energetickú bezpečnosť. Preto musíme stále investovať peniaze na ich údržbu," povedal účastníkom bruselskej konferencie bývalý predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek.

400 miliárd eur ročne

Podľa poľského politika, ktorý je aktuálne šéfom Výboru pre priemysel, výskum a energetiku v europarlamente, si celkové investície do európskeho energetického sektora vyžadujú 400 miliárd eur ročne.

Najčítanejšie témy