2. Koľko celý tento proces bude stáť?

Snímka: Pavel Novotný

Mnohé krajiny už dnes investujú obrovské peniaze do veterných turbín, solárnych elektrární alebo spracovania biomasy. „Prepnutie na bezuhlíkové alebo nízkouhlíkové technológie si vyžaduje kolektívny prístup celej Európy. K tomuto procesu sa musia pripojiť nielen štáty, ale aj súkromný sektor,“ vyhlásil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na utorňajšej konferencii o financovaní čistej energie v Bruseli.

Stimuly pre firmy
Únia chce preto obrovskými stimulmi lákať firmy, aby investovali práve do výroby obnoviteľných zdrojov energie. „V európskom rozpočte musíme vyčleniť peniaze na pritiahnutie investorov. Naopak, projekty, ktoré menej dodržiavajú tieto princípy, podporu nedostanú,“ povedal v úvodnom príhovore bruselskej konferencie na najvyššej úrovni predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani.

Synergické efekty
Investície do nových systémov so sebou prinášajú aj ďalšie synergické efekty. Rodia sa nové technológie s vyššou pridanou hodnotou. Vďaka inováciám, výskumu a vývoju sa darí tvoriť nové pracovné miesta. „V energetickom sektore vzniklo v posledných rokoch 8,1 milióna nových miest. Prepájajú sa siete, celý systém sa stáva inteligentnejším. Na to všetko však potrebujeme peniaze. Čisté energie si vyžadujú ročné investície presahujúce 300 miliárd eur. Na to je potrebné spojenie európskych, štátnych aj súkromných prostriedkov,“ pripomenul eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias-Canete.

Najčítanejšie témy