4. Sú zmenou času najviac postihnutí farmári?

Snímka: TASR/AP

Dopad hlavne na väčšie chovy

Tí isté činnosti pri rýchlejšej tme jednoducho nemôžu vykonať. Ich počet sa však od zavedenia striedania času výrazne znížil. „Letný čas najviac ovplyvňuje poľnohospodárstvo. Zvieratá sú nastavené na istý životný cyklus a tiež poľnohospodárska činnosť sa nedá robiť o hodinu skôr či neskôr. Farmári boli vždy najväčšími odporcami.“ dopĺňa analytik.

Podľa Roberta Hammera z Hospodárskeho dvoru v Bratislave však zmena času nie je pre jeho prácu citeľná: „Robím od tmy do tmy, a teda nevidím zmenu. Zvieratá sa vedia prispôsobiť a hodina je veľmi málo na to, aby sa dala pocítiť zmena. Pri intenzívnejšom chove to farmári asi viac pocítia.“

Ekonomika závisí od svojej pracovnej sily, a výskumy ukázali, že zamestnanci aktivitou po zmene času neprekypujú.

"Posunutí" zamestnanci viac strácajú čas

Sú viac náchylní na zabávanie sa na internete, vykonávanie činností v elektronickom svete, ktoré nie sú spojené s prácou.

Výskum ukázal, že jeho účastníci stratili až 20 percent času na vykonanie istej úlohy zabíjaním času na počítači.

V prepočítaní na celodennú produktivitu môže tak firma zaznamenať početné straty vo svojom výkone.

Okrem toho, títo pracovníci sú v svojom zamestnaní menej etickí, menej si uvedomujú svoje mravné konanie, majú viac predsudkov a môžu byť v argumentoch rýchlejšie radikálni.

Najčítanejšie témy