1. Ako sa Pavol Rusko dostal k televíznemu biznisu?

V televízii vystupoval ako malý chlapec na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. V 80. rokoch študoval novinárčinu na Katedre žurnalistiky bratislavskej Univerzity Komenského. Popri štúdiu začal v roku 1985 pracovať ako športový redaktor v Slovenskej televízii, ktorá v tom čase patrila pod socialistickú Československú televíziu riadenú z Prahy.

Politicky angažovaný
Rusko už v tom čase prejavoval politickú angažovanosť. Vďaka svojej iniciatívnosti, cieľavedomosti a kontaktom rýchlo stúpal na kariérnom rebríčku a čoskoro sa stal predsedom Socialistického zväzu mládeže v rámci Slovenskej televízie. V rámci komunistického zriadenia išlo o inštitúciu, ktorá zhromažďovala zväzákov, teda ideologicky presvedčených a spoľahlivých stredoškolákov a vysokoškolákov.

Dobré vzťahy s KSČ
Pamätníci spomínajú, že Rusko mal v tom čase dobré vzťahy s vtedajším riaditeľom Slovenskej televízie Jaroslavom Hlinickým, ktorý bol členom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Najčítanejšie témy