1. Aký je význam Vodnej elektrárne Gabčíkovo pre Slovensko?

Vodná elektráreň Gabčíkovo sa hrdí titulom naša najväčšia vodná elektráreň. V súčasnosti vďaka potenciálu Dunaja produkuje asi desatinu elektriny, ktorá sa spotrebuje na Slovensku. Do prevádzky ju uviedli 17. mája 1996, kedy jej názov prischol podľa neďalekej obce Gabčíkovo. Nachádza sa tiež neďaleko Bratislavy.

Voda v elektrárni preteká z priehrady cez turbíny a pokračuje odpadovým kanálom do Maďarska. Nachádza sa v nej osem takzvaných Kaplanových turbín s jednotlivým výkonom 90 MW, ktoré spolu tvoria výkon 720 MW. Kaplánové turbíny umožňujú veľmi dobrú reguláciu, a preto sa používajú na miestach, kde nie je možné zaistiť stály prietok. Vďaka plavebným komorám môžu lode prekonať výškový rozdiel 16 až 23 metrov. Ponad komory vedie 10 metrov široký cestný most.

Najčítanejšie témy