4. Čo zamestnávateľ ponúkal a čo požadovali odbory?

Najčítanejšie témy